Ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí.

Ochrana vašich osobních údajů pro nás vždy byla, je a bude na prvním místě. Zpracováváme jen nezbytně nutné osobní údaje po nezbytně nutnou dobu. Seznamte se prosím s tím, jaké údaje zpracováváme, proč a jak je chráníme. Níže najdete zásady, podle kterých se o vaše kontakty staráme a nakládáme s nimi, a to nejen v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?

Jsem Ing. Eva Hamerníková, se sídlem Pod Harfou 933/78, 190 00 Praha 9, IČ: 88662055, registrovaná v Živnostenském rejstříku u Úřadu městské části Praha 9 (dále jen „správce).

Vůči vašim osobním údajům jsem v pozici správce: Určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním pomáhají.

Moje webové stránky, kterých se tyto zásady týkají, jsou:

www.e-odhady.cz

www.evahamernikova.cz

www.jak-pronajimat-byt.cz

2. Jak nás můžete kontaktovat?

Pokud budete mít jakékoliv otázky k ochraně svých osobních údajů, můžete se na nás obrátit na e-mailové adrese: otazky@e-odhady.cz.

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 

Poskytování služeb, zhotovení odhadů, posudků a jejich archivace, plnění smlouvy

·         Jméno a příjmení

·         E-mailová adresa

·         Telefonní číslo

·         Poštovní adresa

·         Fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů

·         Případně další údaje a podklady, dokumenty, doklady, v závislosti na poskytnuté službě

Vaše jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu, fakturační údaje, telefonní číslo a případně další údaje a podklady, dokumenty, fotografie nemovitosti potřebujeme k účelu plnění smlouvy.

Vaši emailovou adresu potřebujeme, abychom vám mohli zaslat objednaný online produkt, přístupové údaje do členské sekce, dodat online službu, odhad online, oceňovací produkt na míru. Pokud si objednáte odhad, posudek, oceňovací nebo jinou službu, oceňovací produkt na míru, můžu vás kontaktovat telefonicky nebo emailem v případě potřeby doplnění vstupních informací, podkladů a odpovědné poskytnutí služby.

V souvislosti s požadavkem na poskytnutí oceňovacích služeb a dalších služeb při prodeji, koupi, pronájmu, dědictví nemovitých věcí, potřebuji vaše osobní údaje: (jméno, příjmení nebo obchodní firmu, IČO, DIČ, emailovou adresu, telefonní číslo), a další osobní údaje (rodné číslo, datum narození, datum úmrtí), a dále informace a dokumenty, fotografie nemovitosti (dále jen „podklady“), v závislosti na charakteru a rozsahu požadované služby, k vypracování individuální cenové nabídky, ke komunikaci s vámi a k odpovědnému poskytnutí služby (účel plnění smlouvy). V některých situacích potřebujeme rovněž další identifikační údaje a doklady pro ověření vaši totožnosti, abychom splnili zákonnou povinnost (opatření proti legalizaci výsledků trestní činnosti a proti praní peněz, AML).

Vaše osobní údaje, podklady, dokumenty, doklady si ponecháme v archivu po dobu 10 let od poslední objednávky.

Vedení účetnictví, daňové evidence

Pokud si objednáte odhad, posudek, nebo jiný produkt či službu z naši nabídky, potřebujeme vaše osobní údaje (fakturační údaje), abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

Marketing - zasílání newsletterů (oprávněný zájem/souhlas)

Vaše osobní údaje (e-mailová adresa, jméno a příjmení, telefonní kontakt, pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte) využívám za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Nechceme vám posílat letáky, které vás nezajímají. Proto sledujeme, jestli máte o naše e-maily zájem a pomocí toho, na co v e-mailech klikáte, se vám snažíme přizpůsobit obsah těchto emailů.

Pokud poptáte individuální cenovou nabídku na odhad, posudek, konzultaci, nebo si registrujete zkušební verzi online sekce, budeme vám posílat emaily a případně vás můžeme kontaktovat telefonicky během následujících 6 měsíců. Poté vnímáme svůj oprávněný zájem vám posílat newsletter z oboru realit, bydlení a financí maximálně 2 krát měsíčně po dobu maximálně 5 let.

Pokud jste našim zákazníkem, vnímáme náš oprávněný zájem posílat vám newslettery na míru maximálně po dobu 5 let od poslední objednávky.

Pokud od nás získáte vzdělání zdarma (e-book, checklist, jiný digitální produkt) nebo se registrujete k odběru novinek na blogu, budeme vám zasílat naše newslettery na základě vašeho souhlasu, a to maximálně po dobu 5 let od jeho udělení.

Ve všech případech se můžete ze zasílání newsletterů odhlásit v každém obdrženém e-mailu. Je to vaše právo.

Pokročilý marketing na základě souhlasu

Pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu maximálně 3 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoli odvolat prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Fotografie, video záznamy – plnění smlouvy/oprávněný zájem/souhlas

Během místního šetření, prohlídky oceňované nemovitosti pořizujeme fotografickou dokumentaci technického stavu, vybavení, umístění a okolí, či video záznam, pro potřeby zhotovení odhadu, posudku, odpovědné poskytnutí služby. Fotografie jsou přílohou posudku nebo odhadu, jsou součástí archivované dokumentace, a nejsou přístupné.

Fotografie, video záznam můžeme použít v propagačních materiálech, především na webu. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména a podobizny, jedině pokud by šlo o referenci, a to pouze na základě souhlasu.  

V případech, kdy mi poskytnete pro odhad nebo službu vaše vlastní fotografie (např. odhad online), jsou rovněž přílohou odhadu a součástí archivované dokumentace.

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu zpracování osobních údajů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

4. Předání osobních údajů třetím stanám

K vašim osobním údajům mají přístup naši spolupracovníci, kteří jsou vázání mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. O vaše údaje pečujeme jako o své vlastní.

Pro zajištění dílčích zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování se specializují a jsou v souladu s GDPR. Všichni zapojení zpracovatelé jsou povinni vaše osobní údaje chránit stejně jako my a zavázali se nám k tomu svým prohlášením nebo smlouvou.

Jsou to především dodavatelé z oblasti serverové infrastruktury, bezpečnosti, poskytovatelé platforem Smartemailing, Mioweb, FAPI, Proaffil.

Dále využíváme služby Google Analytics, v případě vašeho souhlasu Facebook pixel k cílení reklamy.

Je možné, že pro usnadnění a zkvalitnění zpracování se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele. Slibujeme vám však, že v takovém případě budeme na zpracovatele klást při výběru minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

5. IP, cookies a jiné online identifikátory

Při procházení mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte, ze které stránky přicházíte a přicházíte-li díky některému z našich affiliate partnerů. Používáme soubory cookies, jejichž zpracování spadá pod zpracování osobních údajů.

Cookies používáme k následujícím účelům:

·         Fungování webových stránek,

·         Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách,

·         Provoz affiliate programu

·         Cílení reklamy, abychom vás neotravovali příspěvky, které vás nezajímají.

Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu - tento režim je možný nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru námitku dle.čl.21 Nařízení, zasláním na kontaktní adresu otazky@e-odhady.cz. Vaše námitka bude poté vyhodnocena nejpozději do 30 dní od obdržení. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, nelze v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a pseudonymizované podobě, která umožňuje identifikaci jednotlivce jen při vynaložení značného a odborného úsilí.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány na základě vašeho souhlasu. Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Souhlas prostřednictvím nastavení prohlížeče

Uživatel určuje v nastavení svého PC, resp. v nastavení prohlížeče, zda má prohlížeč umožnit webovské stránce ukládat cookies do koncového zařízení. Toto nastavení lze považovat za souhlas se zpracováním osobních údajů. Prohlížeč je nástrojem zprostředkování souhlasu. Souhlas však nemůže zhojit jiné nedostatky, resp. nezákonnosti zpracování osobních údajů.

Souhlas splňuje definiční znaky souhlasu podle článku 4 bodu 11 GDPR: Je svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný. Souhlas je vykládán ve vztahu k účelu, prostředku a způsobu zpracování osobních údajů, nikoliv k produktu či webovské aplikaci.

Jak zablokovat ukládání cookies?

Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastvení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

·         Internet Explorer: windows.microsoft.com

·         Google Chrome: support.google.com

·         Mozilla Firefox: support.mozilla.org

·         Opera: help.opera.com

·         Safari: support.apple.com

Cookies jsou dále zpracovávány podle účelu následujícími zpracovateli:

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/int/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně zpracovávány společností Facebook Inc. V souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

6. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

7. Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

8. Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, kontaktujte nás prosím na e-mailové adrese: otazky@e-odhady.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč. Toto právo můžete využít zdarma pro 1 dotaz ročně. Další dotazy budou zpoplatněny částkou 500 Kč za jeden dotaz.

Se samozřejmostí předpokládáme, že veškeré údaje, podklady, sdělení, které nám poskytnete, jsou pravdivé, přesné a správné, a že po dobu zpracovávání údajů nám jejich změnu sami sdělíte.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo vznést námitku, pokud se domníváte, že zpracováváme osobní údaje neoprávněně.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz. Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat e-mailem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník nebo pokud jste od nás získali vzdělávání zdarma, na základě našeho oprávněného zájmu. Odhlásit se můžete prostřednictvím odhlašovacího odkazu v každém e-mailu.

V jiných případech (např. registrace pro odběr novinek) vám je posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Ve všech případech můžete ukončit odběr našich/mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Se samozřejmostí předpokládáme, že veškeré údaje, dokumenty, podklady, informace, fotografie Vámi poskytnuté elektronicky nebo v tištěné, písemné podobě, nebo ústně sdělené informace jsou pravdivé, přesné a správné, a že po dobu zpracovávání údajů nám jejich případnou změnu sami sdělíte.

9. Mlčenlivost

Naši spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 16.12.2021.