Vaše osobní údaje jsou u mě v bezpečí.

Tyto zásady zpracování osobních údajů jsou platné do 24.5.2018. Aktuální znění Zásad ochrany osobních údajů platné od 25.5.2018 najdete ZDE >>


Ochrana osobních údajů

Děkuji za Vaši návštěvu na mých stránkách, těší mě Váš zájem. Beru ochranu vašich soukromých údajů vážně a chci, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí, kterou při mých obchodních procesech beru na zřetel.

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, zpracovávám v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Správce osobních údajů

Podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů jsem správcem vašich osobních údajů, které mi poskytnete. Jako správce osobních údajů jsem se podle zákona registrovala u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo na informace

Na požádání vám Ing. Eva Hamerníková se sídlem Pod Harfou 933/78, 190 00  Praha 9-Vysočany, IČ: 88662055, jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“), podle možnosti obratem a písemně oznámí, zda a jaké osobní údaje má o vás zaznamenané. Pokud by navzdory našim snahám o správnost údajů a aktuálnost byly zaznamenány nesprávné informace, na požádání je opravíme.

Pokud máte otázky týkající se zpracování vašich osobních údajů, můžete je směřovat na eva@evahamernikova.cz , kde vám jsme k dispozici nejen v případě žádosti o informace, ale i v případě podnětů nebo stížností.

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen, vyplnění formuláře na webových stránkách nebo na realizaci smlouvy.

Použití a postoupení osobních údajů

Správce používá vaše osobní údaje na účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a na marketingové účely vždy jen v takovém rozsahu, jaký je k tomu potřebný.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Naši spolupracovníci, agentury a obchodníci jsou z naší strany vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o nových článcích na blogu, o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Účast na takovýchto akcích je samozřejmě dobrovolná. Pokud byste s nimi nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit písemně, abychom mohli údaje podle toho zablokovat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu. Obchodní sdělení zasílaná mailem se řídí zákonem č. 480/2004 Sb. o službách informační společnosti v platném znění.

Cookies

Ing. Eva Hamerníková, se sídlem Pod Harfou 933/78, 190 00  Praha 9 – Vysočany, IČ: 88662055 používá cookies k tomu, aby mohla sledovat preference návštěvníků a aby mohla podle toho optimálně vytvářet webové stránky. Cookies jsou malé “soubory”, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Identifikuje se pouze cookie na vašem počítači. Používání cookies můžete deaktivovat ve vašem internetovém prohlížeči.

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Správce plně respektuje důvěrný charakter Vašich osobních a firemních dat, které zadáváte do objednávky placené produktu nebo služby a poskytujete Správci. Data jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Používáme je k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci Vašich bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Vámi, tedy veškeré zákaznické administrativy a rovněž k marketingovým účelům.

Vaše detailní osobní data i údaje o nákupech jsou ukládány manuálně nebo automatizovaně v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím osobám, s výjimkou případů, kdy to Správce je povinen učinit na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti.

Souhlas registrujícího se návštěvníka webu: Vyplněním webového formuláře vyjadřujete souhlas se zařazením všech vámi vyplněných osobních údajů do databáze Správce, a s jejich následným zpracováním pro marketingové účely a obchodní sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Zároveň registrovaný uděluje souhlas s tím, aby mu prodávající zasílal informace o připravovaných akcích a nabídce svých obchodních partnerů.