Daň z nemovitých věcí 2021 – novinky

Na rozdíl od daně z nabytí nemovitých věcí, která byla v roce 2020 zrušena, daň z nemovitých věcí zůstává dál. V souvislosti s kovidem proběhlo médií jednorázové prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání k dani z pozemků, staveb, jednotek v letošním roce až do 1.4.2021. Jde o prominutí pokut za opožděné podání, jelikož daň je splatná až k 31.5.2021.

Majitelům nemovitostí by neměly uniknout drobné změny účinné od 1.1.2021. Podat přiznání je potřeba nejen při nabytí nebo pozbytí nemovitosti, ale i při jiných změnách, které vzniknou bez přičinění vlastníka… pokud se tedy nejedná jen o změny v koeficientech a sazbách daně, které se přepočítají bez nutnosti nové přiznání podávat.

Typicky může jít o změnu ve výměře pozemku po provedené obnově operátu. A nejen to.

U pozemků od 1.1.2021 je pro zdanění pozemku rozhodující druh pozemku evidovaný v katastru nemovitostí k rozhodnému dni (tj. k  1.1.2021), bez ohledu na to zda odpovídá skutečnému využití pozemku. Pokud v katastru není uveden druh pozemku, potom je rozhodující skutečný stav pozemku podle odpovídajících druhů pozemku dle katastrálního zákona.

Dalším příkladem jsou pozemky s krajinným prvkem skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop, mokřad, při uplatnění osvobození od daně z pozemků, které je podmíněné zápisem v evidenci ekologicky významných prvků. I zde může dojít ke změně výměry, v jaké se na nich nachází.

Návod jak provést kontrolu a vytisknout podklad najdete v registru půdy. http://eagri.cz/public/web/mze/farmar/LPIS/videonavody/vytvoreni-podkladu-pro-dan-z-nemovitych.html 

Informace ke změnám v osvobození podle §4 odst.1 písmeno k) zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitých věcí, přechodném období jenž skončí 31.12.2021 a  jak zaevidovat krajinné prvky najdete na webu SZIF >> https://www.szif.cz/cs/lpis-evidence_ekologicky_vyznamnych_prvku

Co je dále nového?

Jednou ze změn je možnost pro obce stanovit vyhláškou různé místní koeficienty pro jednotlivé části obce v rozmezí 1,1 až 5. Pokud se tedy obec rozhodla pro změnu koeficientů, a nemáte další změny u pozemků, staveb, jednotek, není nutné nové přiznání podávat.

Koeficienty obcí pro rok 2021 jsou k vyhledání na webu >> http://adisreg.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_reg/dne/koef/vyhledani.faces

Lhůty

Lhůta pro podání přiznání je letos prodloužena kvůli kovidu do 1.4.2021.  Prodloužení do 1.4.2021 se nevztahuje na samostatně přiznávané podíly na nemovitostech.

Pokud jste v roce 2020 jakkoliv nabyli, pozbyli pozemek, stavbu, jednotku, anebo jejich část, podíl, … a prošvihli řádný termín letos 1.2.2021 ( 31.1.2021 je neděle), zbývá pár dní k dobru pro podání přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2021 BEZ SANKCÍ…. Podání je třeba učinit nejpozději do 1.4.2021 včetně.

Chcete-li podat přiznání jen za svůj spoluvlastnický podíl na nemovitosti, pro tento případ NENÍ lhůta prodloužena…Ale stále je zde 5 pracovních dnů navíc, kdy lze učinit podání bez hrozby pokut.

A pokud i prodloužené datum prošvihnete? Nevzniká automaticky povinnost platit pokutu, dokud vás k podání nevyzve správce daně. Kdyby k výzvě došlo, hrozí pokuta nejméně 500 korun a až 5 % daně. Platit pokutu je nutné jen v případě, že o tom rozhodne správce daně platebním výměrem, jak říká v § 250 daňový řád.

Eva Hamerníková
Eva je ekonomka, odhadce nemovitostí, investor do nemovitostí na pronájem. Pomáhá klientům bohatnout efektivním investováním do nemovitostí, měnit jejich sny a vize o vlastním bydlení nebo pasivním příjmu z pronájmu v realitu. Více o Evě najdete tady >> Evě můžete napsat na eva@evahamernikova.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..