Velké změny v dani z nemovitosti již platí na rok 2024

Novela zákona o dani z nemovitých věcí účinná od 1.ledna 2024 přinesla významné změny v sazbách daně, v předmětu zdanění, v osvobození, zavádí inflační koeficient, zvedá minimální celkovou daň za spoluvlastnický podíl. Mnoho vlastníků, pachtýřů, nájemců, uživatelů tak bude muset podat přiznání k dani z nemovitosti do 31.1.2024, přestože v loňském roce u nich nedošlo k žádné změně. Rozhodným dnem pro daň z nemovitých věcí je 1.1.2024. Daň se totiž přiznává dopředu na rok 2024 podle stavu k 1.1.2024. Na změny, které nastanou v průběhu ledna ani ve zbylých měsících roku 2024 se v přiznání nepřihlíží.

stavby, pozemky, jednotky

Skokové navýšení sazby daně z pozemků, staveb, jednotek

Významné zvýšení sazeb daně z pozemků, staveb a jednotek o cca 80 % proti předchozímu období by samo o sobě nevedlo k povinnosti daňové přiznání podávat. Rovněž tak nové členění ostatních ploch a nové sazby daně, změny v místních koeficientech, inflační koeficient, přečíslování osvobození, se promítne automaticky.

Co se mění a vyžaduje reakci = podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2024

Mění se definice v předmětu zdanění u garáží, rekreačních objektů, jiných staveb, doplňkových staveb, zpevněných ploch, stavebních pozemků, lesních pozemků.

Stavby a jednotky evidované v katastru nemovitostí v druhu stavby nebo jednotky:

  • Garáž ->> přiznává se vždy jako stavba nebo jednotka „garáž“, bez ohledu na skutečné využití.
  • Stavba pro rodinnou rekreaci ->> přiznává se vždy v kategorii „stavba pro rodinnou rekreaci“, bez ohledu na skutečné využití.
  • Jiná stavba ->> přiznává se vždy v kategorii „ostatní zdanitelné stavby“, bez ohledu na skutečné využití,

… pokud neslouží k podnikání.

Stavba RD se přiznává podle skutečného užívání:

  • RD nebo objekt k bydlení užívaný k bydlení ->> přiznává se v kategorii bydlení
  • RD nebo objekt k bydlení užívané k rekreaci ->> přiznává se v kategorii rekreace

Stavby doplňkové se v přiznání dál řadí dle skutečného využití:

Stavby doplňkové i stavby neevidované v katastru nemovitostí se v přiznání dál řadí dle skutečného využití (kromě doplňkové stavby ke stavbě pro rodinnou rekreaci, kde bude vždy v kategorii rekreace), s ohledem na skupinu staveb, ve které se nachází:

  • Doplňková stavba k obytnému domu (RD, objekt k bydlení, bytový dům) ->> přiznává se jako doplňková stavba dle kategorie hlavní stavby podle skutečného využití, pokud neslouží podnikání (bydlení, rekreace)
  • Doplňková stavba k RD užívaného k rekreaci ->> přiznává se jako doplňková stavba k rekreaci
  • Doplňková stavba k jiné stavbě ->> přiznává se jako ostatní zdanitelná stavba, pokud neslouží k podnikání.

Zpevněná plocha

Zpevněná plocha se přiznává na všech druzích pozemku (i na orné půdě, zahradě, travnatém povrchu,…), pokud je zařazen pozemek se zpevněnou plochou do obchodního majetku podnikatele, nebo je užívána k podnikání. Do zpevněné plochy se řadí i další stavby, které nemají nadzemní konstrukce (bazén, vlečka, rampa, nádrž, jímka,…).

Stavební pozemek

Stavební pozemek je potřeba přiznat ve výměře zastavěné plochy nadzemní části pro všechny povolené stavby na pozemku, které ještě nejsou zdanitelnými stavbami (dokončené, užívané). Dál platí osvobození pro stavby, které po dokončení budou osvobozené.

Místnost užívaná k ubytování

Místnost v rodinném domě, v bytové jednotce, která je užívaná k ubytování turistů, studentů,… a spolu s pronájmem jsou poskytovány další služby (lůžkoviny, ručníky, praní, úklid, snídaně,…), pak se musí přiznat jako prostor k podnikání, kde se uplatní zvýšení sazby daně.

Změny v osvobození

Nově vodní plochy nejsou předmětem daně. Osvobození lze uplatnit i u pozemků v národním parku v zóně přírodě blízké, dále lze nově osvobodit pozemky, stavby jednotky sloužící dětské skupině, sociálnímu družstvu, a jednotky přenosové, přepravní a distribuční soustavy nebo rozvodného tepelného zařízení.

Na závěr

Sice u staveb pro rodinnou rekreaci provede změnu zařazení stavby do správné skupiny finanční úřad (u garáží ale nikoliv, tady je to povinnost vlastníka nebo uživatele), ale vzhledem k významné změně v sazbě je určitě dobré udělat si vlastní kontrolní výpočet, aby na konci května nepřistálo v emailu nebo datové schránce nemilé překvapení. Je rozdíl, zda bude daň 3,50 nebo 11 Kč za metr čtvereční. Navíc u kategorie rekreace může obec zvednout daň na 1,5 násobek. Místní koeficient to celé může dál zamíchat.

Leden je ideální dobou na kontrolu zápisů v katastru nemovitostí. A porovnání s posledním daňovým přiznáním k dani z nemovitých věcí. Letos po významném zvýšení sazeb a dalších změnách to obzvlášť doporučuji.

Stručný soupis změn v dani z nemovitých věcí na „pouhých“ 47 stranách visí na webu finanční správy.

Propočet daně z nemovitosti na rok 2024 lze provést na portálu mojedane.cz. Kdo má schovaný .XML soubor z minulého roku, snadno jej natáhne do aplikace pro elektronické podání. Na rok 2024 je ale nový elektronický formulář, a tak přepnutí na aktuální období pro provedení kontroly i případnou aktualizaci již není tak snadné.

Máte dotaz, potřebujete pomoct? Kontaktujte mě.

Eva Hamerníková
Eva je ekonomka, odhadce nemovitostí, investor do nemovitostí na pronájem. Pomáhá klientům bohatnout efektivním investováním do nemovitostí, měnit jejich sny a vize o vlastním bydlení nebo pasivním příjmu z pronájmu v realitu. Více o Evě najdete tady >> Evě můžete napsat na eva@evahamernikova.cz
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..